Home

 

Structurele verandering

Door met mij samen te werken beloof ik jou dat er een structurele verandering in gang wordt gezet die jou en jouw organisatie de tools geeft om succesvoller te zijn. Ik heb het lef om mijn opdrachten anders aan te pakken dan je misschien gewend bent. Ik maak een heldere analyse van de huidige situatie vanuit de processen en de mensen. Daarna breng ik samen met jou de gewenste situatie in kaart. Dat toetsen we met een haalbaarheidsonderzoek.

 

Hieruit ontstaat de basis voor de gewenste verandering en kan het plan van aanpak samen met jou als opdrachtgever/team worden uitgewerkt. Hiervoor zet ik verschillende rollen in.

 

Mijn motivatie

Ik ben er van overtuigd dat managers, medewerkers en teams beter functioneren als zij autonoom zijn. Door het promoten van persoonlijk leiderschap, creativiteit in combinatie met eigen regie krijgen zij meer invloed op hun eigen werkplezier. Medewerkers zijn dan ook in staat om de eigen of bedrijfsontwikkeling te realiseren. Die toegenomen beslissingsruimte leidt tot gemotiveerde medewerkers, een veilige cultuur, structurele (gedrags)veranderingen en toekomstbestendige oplossingen.

 

Mijn missie

Ondersteunen van organisaties en medewerkers bij het realiseren van een professionele en prettige cultuur waarbij autonomie en het nemen van verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn, zodat kwalitatieve producten/diensten worden geleverd.

 

Mijn visie

Mijn ideale organisatie durft een eigen koers te varen en zaken met lef aan te pakken. Het bestaat uit managers, medewerkers en teams die zelf verantwoordelijk zijn voor de door hen te behalen resultaten. Zij kunnen zelf hun processen inrichten, zelf hun werkzaamheden bepalen en prioriteren. De cultuur kenmerkt zich als krachtig, zorgvuldig, nuchter, respectvol en transparant. Er is een fijne werksfeer waar men elkaar enthousiasmeert en motiveert waarbij de medewerkers authentiek mogen zijn en een grote dosis humor hebben. In mijn organisatie gaat iedereen met plezier naar zijn werk en weet dat hij/zij waarde toevoegt. Mijn aanpak van jouw vraagstuk draagt al deze waarden in zich.

 

Ik heb drie rollen die ik afwisselend voor je inzet:

 

Het resultaat voor jou is een stevig toekomstbestendig fundament gebaseerd op jouw organisatiewaarden en ambities.

contact